Dịch Vụ Xưởng-Cố Vấn dịch Vụ

Là một trong những nghề cần khá nhiều kỹ năng mềm để ứng xử với khách hàng cũng như phải hiểu được về sửa chữa ô tô cơ bản. Hội tụ đầy đủ các yểu tố :Hiểu biết sâu sắc và linh hoạt về kỹ thuật xe. Có đầy đủ những kỹ năng chốt sale, giao tiếp, đàm phán. Cũng là điều đặc biệt là phải hiểu biết về xã hội.
Top