TÀI LIỆU TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 2- p8

Nguyễn Đình Ý Đạt

Điều Hành Cấp Cao
Thành viên BQT
TÀI LIỆU TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 2- p8
Tổng hợp tên tiếng anh của các cảm biến trên ô tô
81569371_140597747382449_480283558234030080_n.png

Brake Fluid Lever Sensor: Cảm biến đo mức dầu thắng
• Acceleration Sensor: Cảm biến gia tốc
• Turbo Boost Sensor: Cảm biến áp suất tăng áp
• Methanol Fuel Sensor: Cảm biến đo metanol trong nhiên liệu
• Transmission Output Speed Sensor: Cảm biến tốc độ đầu ra của hộp số.
• Accelerator Pedal Position Sensor: Cảm biến vị trí bàn đạp ga.
• EGR Pressure Feedback Sensor: Cảm biến đo áp suất khí xả
• Coolant Temperature Sensor: Cảm biến nhiệt độ nước làm mát
• Vehicle Speed Sensor: Cảm biến tốc độ xe
• Camshaft Position Sensor: Cam biến vị trí trục cam
• Transmission Input Speed Sensor: Cảm biến tốc độ đầu vào hộp số
• Transmission Shift Position Sensor: Cảm biến vị trí tay số
• Transmission Temperature Sensor: Cảm biến nhiệt độ hộp số
• Oil Temperature Sensor: Cảm biến nhiệt độ dầu
• Oxygen Sensor: Cảm biến oxi
• Coolant Level Sensor: Cảm biến đo mức nước làm mát
• Crankshaft Position Sensor: Cảm biến trục khuỷu
• Mass Air Flow Sensor: Cảm biến lưu lượng khí nạp
• Air Cleaner Temperature Sensor: Cảm biến nhiệt độ khí nạp (sau dàn hút)
• Barometric Pressure Sensor: Cảm biến áp suất chân không đường ống nạp
• Throttle Possition Sensor: Cảm biến vị trí bướm ga
• Detonation (Knock) Sensor: Cảm biến kích nổ
• Ambient Air Temperature Sensor: Cảm biến nhiệt độ bên ngoài môi trường
• Heater Core Temperature Sensor: Cảm biến dây nhiệt
• Manifold Absolute Pressure Sensor: Cảm biết áp suất tuyệt đối đường ống nạp
• EGR Valve Position Sensor: Cảm biến vị trí van EGR (van luân hồi khí xả)
• Air Temperature Sensor: Cảm biến nhiệt độ khí nạp (trước hàn hút)
• Tail light Outage Sensor: Cảm biến tạo nháy đèn
• Steering Angle Sensor: Cảm biến góc lái
• Rear Wheel Level Sensor: Cảm biến vị trí bánh xe sau
• ABS Wheel Speed Sensor: Cảm biến tốc độ bánh xe (ABS)
• Vehicle Height Sensor: Cảm biến chiều cao của xe
• Washer Fluid Lever Sensor: Cảm biến đo mức nước bình rửa kính.
 
Top